لمور Red-bellied Lemur
لمور Red-bellied Lemur : اين لمور جزء لمورهاي متوسط است با رنگ قرمز مايل به قهوه اي بلوطي ، جنس ماده روشن تر از جنس نر است علامت مشخصه اين گونه لمور وجود دو لکه ي سفيد زير چشمهايشان است با دمي بلند و پشمالو - طول حيوان بالغ بدون دم 34-40 سانتيمتر و طول دم 60سانتيمتر و وزن ان بين 1.6-2.4 کيوگرم مي باشد طول عمر متوسط اين گونه از لمور ها 20 سال است تک همسر هستند هم در شب و هم در روز فعاليت مي کنند لمور(lemur) :پستانداراني هستند كه داراي ظاهري بين ميمون و موش بوده و چشمان درشتي دارند. "لمور"ها هم‌اكنون كم‌ياب‌ترين ميمونهاي جهان محسوب مي‌شوند كه تنها در جزيره ماداگاسكار زيست مي‌كنند. پيش از اين ? ???گونه "لمور" در جزيره ماداگاسكار شناسايي شده است . لمورها در اين جزيره از تنوع فوق العاده‌اي برخوردار هستنداين گونه از نخستيان در ظاهر به ميمون‌‌هاي معمولي شباهت دارند زيرا چشم‌هاي آنها در جلو سر قرار گرفته است و با انگشتان دست و پا مي‌‌توانند شاخة درختان را بگيرند. ولي در واقع تفاوت‌هاي زيادي ميان لمور و ميمون وجود دارد. چشم بيشتر لمورها درشت و گرد است و پوزة آنها بيشتر به پوزه سگ و گربه شبيه ‌
نظرات کاربران
UserName