لمور Lac Alaotra Gentle Lemur
لمور Lac Alaotra Gentle Lemur : اين گونه از لمورها در نيزار هاي پاپيروس زندگي مي کنند طول بدن اين به طور متوسط 40 سانتيمتر و وزن ان بين 1.1 و 1.4 کيلوگرم مي باشد البته جنس نر کمي بزرگتر است بدن اين نوع لمور پشمالو و پوشيده از خز به رنگ خاکستري مايل به قهوه اي است لمور(lemur) :پستانداراني هستند كه داراي ظاهري بين ميمون و موش بوده و چشمان درشتي دارند. "لمور"ها هم‌اكنون كم‌ياب‌ترين ميمونهاي جهان محسوب مي‌شوند كه تنها در جزيره ماداگاسكار زيست مي‌كنند. پيش از اين ? ???گونه "لمور" در جزيره ماداگاسكار شناسايي شده است . لمورها در اين جزيره از تنوع فوق العاده‌اي برخوردار هستنداين گونه از نخستيان در ظاهر به ميمون‌‌هاي معمولي شباهت دارند زيرا چشم‌هاي آنها در جلو سر قرار گرفته است و با انگشتان دست و پا مي‌‌توانند شاخة درختان را بگيرند. ولي در واقع تفاوت‌هاي زيادي ميان لمور و ميمون وجود دارد. چشم بيشتر لمورها درشت و گرد است و پوزة آنها بيشتر به پوزه سگ و گربه شبيه ‌است تا به ميمون‌هاي معمولي. لمورها خز نرم و لطيف و دمي بلند دارند. بيشتر لمورها در خانواده‌‌هاي ده تايي زندگي مي‌کنند. چنان که در برخي
نظرات کاربران
UserName