لمور (Coquerel's Sifaka)
لمور (Coquerel's Sifaka) : بدن سفيد با لکه هاي قهوه اي روي سينه و صورت سياه با لکه سفيد روي بيني و چشماني زرد يا نارنجي اين لمور را کاملا قابل تشخيص از لمورهاي ديگر کرده است پاهاي عقبي قدرتمند و عمودي دارد طول بدن 42-50 سانتي متر و طول دم 50-60 سانتي متر و وزن بالغ متوط 4 کليوگرم مي باشدبه صورت گروهي زندگي مي کنند و به شدت زن سالار هستند به طوري که براي خوردن غذا اولويت با ماده هاست و بعد نوبت به جنس نر مي رسد لمور (lemur) :پستانداراني هستند كه داراي ظاهري بين ميمون و موش بوده و چشمان درشتي دارند. "لمور"ها هم‌اكنون كم‌ياب‌ترين ميمونهاي جهان محسوب مي‌شوند كه تنها در جزيره ماداگاسكار زيست مي‌كنند. پيش از اين ? ???گونه "لمور" در جزيره ماداگاسكار شناسايي شده است . لمورها در اين جزيره از تنوع فوق العاده‌اي برخوردار هستنداين گونه از نخستيان در ظاهر به ميمون‌‌هاي معمولي شباهت دارند زيرا چشم‌هاي آنها در جلو سر قرار گرفته است و با انگشتان دست و پا مي‌‌توانند شاخة درختان را بگيرند. ولي در واقع تفاوت‌هاي زيادي ميان لمور و ميمون وجود دارد. چشم بيشتر لمورها درشت و گرد است و پوزة آنها بيشتر به پوزه
نظرات کاربران
UserName