گل لاله

لاله (نام علمي: Tulipa) نوعي گل است. بر طبق رواياتي اين گل اصالتاً متعلق به ايران و آسياي ميانه بودهاست. بيش از صد نوع لاله امروزه در جهان طبقه بندي شدهاست.که به شکلها و رنگهاي بسيار متفاوت يافت مي شوند به نظر ميرسد نام گل لاله از کلمه لال يا همان لعل از زبان سانسکريت به معني قرمز گرفته شده باشد. در اين صورت يا نام اين گل منشأ هندي دارد يا کلمه لال در فارسي هم به اين معني به کار ميرفتهاست. عليرغم اينکه گل لاله به طور طبيعي در دشتها و کوهستانهاي ايران ميرويد ولي مردم با ذکر گل لاله در واقع گل شقايق در ذهنشان نقش ميبندد. حتي گل لاله? شعر ترکي لاله لر همان شقايق است که در نماهنگ آن آشکار است. لاله گياهي راست قامت است که ارتفاع انواع مختلف آن بين 10 تا 70 سانتيمتر مي باشد داراي 2 تا 6 گلبرگ در بعضي گونه ها تا 12 برگ هم مي رسد لاله ها بومي کوهستان و مناطق با آب و هواي معتدل هستند و احتياج به يک دوره خواب خنک يعني سرما دارند تکثير لاله معمولا بوسيله پياز لاله صورت مي گيرد .مشخص نيست که لاله کي به اروپا راه پيدا کرده اما امروزه هلند يکي از مهمترين مراکز پرورش و صادرات لاله مي باشد در فرهنگ ايراني اسلامي لاله سرخ يکي از نمادهاي شهدا مي باشد

نظرات کاربران
UserName