سفر اوباما به هند
اين اولين بار است که اوباما به هند سفر مي کند. جذب بازار ملياردي هند و همچنين توسعه روابط نظامي از جمله اهداف او در اين سفر مي باشد. گروهي از مردم هند نيز در مخالفت با سفر اوباما تظاهرات کردند.
نظرات کاربران
UserName