پرواز خلبان سوئيسي با يك بال موتوري برفراز درياچه ژنو
ايو روسي خلبان سوئيسي نخستين انساني است كه در جهان با يك بال موتوري مانند يك جت انساني برفراز درياچه ژنو پرواز كرد.
نظرات کاربران
UserName