ساخت مجسمه غول پيکر عيسي مسيح درغرب لهستان
ساخت مجسمه غول پيکر عيسي مسيح در 110 کيلومتر (68 مايل) Swiebodzin وافع در غرب پوزنان لهستان در تاريخ 6 نوامبر، 2010 ديده مي شود، که سازندگان آن مي گويند: بزرگترين مجسمه عيسي مسيح در جهان خواهد بود و مقامات محلي اميدوارم که اين نماد باعث افزايش شهرت و گردشگري اين منطقه گردد.
نظرات کاربران
UserName