شهادت امام جواد عليه السلام
مرحوم شيخ مفيد، با اشاره به روايتي درباره مسموميت و شهادت امام جواد عليه السلام، رحلت آن حضرت را مشکوک دانسته است.بنا به روايت مستوفي، عقيده شيعه بر اين است که معتصم آن حضرت را مسموم نموده است. پاره اي از منابع اهل تسنن، اشاره بر اين دارند که امام جواد عليه السلام به ميل خود و براي ديداري از معتصم عازم بغداد شده است. در حالي که منابع ديگر، حاکي از آنند که معتصم به ابن زيات مأموريت داد تا کسي را براي آوردن امام به بغداد بفرستد. ابن صبّاغ نيز با عبارت" اِشخاص المعتصم له من المدينة" اين مطلب را تأييد کرده است. مسعودي روايتي نقل کرده که بنابر آن، شهادت آن حضرت به دست ام فضل، در زماني رخ داده که امام از مدينه به بغداد نزد معتصم آمده بود. ام فضل پس از شهادت امام، به پاس اين عمل خود به حرم خليفه پيوست
نظرات کاربران
UserName