لمور سياه (Black Lemur) نرو ماده
لمور سياه (Black Lemur) : اين لمور مانند ديگر هم نوع هايش بومي ماداگاسکار است و در شمال غرب ماگاسکار وجود دارد طول آن بين 40 -50 سانتي متر و طول دم انها 51-65 سانتي متر و وزن انها حدود1.8 - 2کليوگرم مي باشد صورت سياه ، گوش نسبتا بزرگ و خز هاي بلند دو طرف گونه از جمله خصوصيات ظاهري انهاست مردها تيره و سياه و لي جنس ماده مايل به قهوه اي و روشن تر هستند. هم در شب و هم در روز فعاليت مي کنند و اغلب بالاي درختان هستند لمور (lemur) :پستانداراني هستند كه داراي ظاهري بين ميمون و موش بوده و چشمان درشتي دارند. "لمور"ها هم‌اكنون كم‌ياب‌ترين ميمونهاي جهان محسوب مي‌شوند كه تنها در جزيره ماداگاسكار زيست مي‌كنند. پيش از اين ? ???گونه "لمور" در جزيره ماداگاسكار شناسايي شده است . لمورها در اين جزيره از تنوع فوق العاده‌اي برخوردار هستنداين گونه از نخستيان در ظاهر به ميمون‌‌هاي معمولي شباهت دارند زيرا چشم‌هاي آنها در جلو سر قرار گرفته است و با انگشتان دست و پا مي‌‌توانند شاخة درختان را بگيرند. ولي در واقع تفاوت‌هاي زيادي ميان لمور و ميمون وجود دارد. چشم بيشتر لمورها درشت و گرد است و پوزة آنها بيشتر به پوزه سگ و گربه شبيه ‌است تا به ميمون‌هاي معمولي. لمورها خز نرم و لطيف و دمي بلند دارند. بيشتر لمورها در خانواده‌‌هاي ده تايي زندگي مي‌کنند. چنان که در برخي از ميمون‌‌ها ديده مي‌‌شود در ميان اين حيوانات، سلسله مراتب مشخصي وجود ندارد به اين ترتيب که در خانواده آنها يک جانور برتر از بقيه نيست اما در بيشتر موارد ماده‌ها بر نرها تسلط دارند. لمورها جانوران آرامي هستند و فقط با سر و صدا کردن و حرکت‌هاي بدن از قلمرو خود دفاع مي‌کنند و در موارد نادر به دشمن حمله مي‌‌برند. لمورها از برگ‌ها و ميوه‌‌ها تغذيه مي‌کنند. زمان اصلي غذا خوردن آنها هم سپيده دم و هنگام غروب آفتاب است اما ممکن است در طول روز هم فعال باشند. علت نامگذاري :از کلمه lemures به معني ارواح شب است چون اين حيوان بيشتر در شب فعاليت مي کند و چشماني خاص و کمي ترسناک دارد
نظرات کاربران
UserName