لمور سياه (Black Lemur)
لمور سياه (Black Lemur) : اين لمور مانند ديگر هم نوع هايش بومي ماداگاسکار است و در شمال غرب ماگاسکار وجود دارد طول آن بين 40 -50 سانتي متر و طول دم انها 51-65 سانتي متر و وزن انها حدود1.8 - 2کليوگرم مي باشد صورت سياه ، گوش نسبتا بزرگ و خز هاي بلند دو طرف گونه از جمله خصوصيات ظاهري انهاست مردها تيره و سياه و لي جنس ماده مايل به قهوه اي و روشن تر هستند. هم در شب و هم در روز فعاليت مي کنند و اغلب بالاي درختان هستند لمور (lemur) :پستانداراني هستند كه داراي ظاهري بين ميمون و موش بوده و چشمان درشتي دارند. "لمور"ها هم‌اكنون كم‌ياب‌ترين ميمونهاي جهان محسوب مي‌شوند كه تنها در جزيره ماداگاسكار زيست مي‌كنند. پيش از اين ? ???گونه "لمور" در جزيره ماداگاسكار شناسايي شده است . لمورها در اين جزيره از تنوع فوق العاده‌اي برخوردار هستنداين گونه از نخستيان در ظاهر به ميمون‌‌هاي معمولي شباهت دارند زيرا چشم‌هاي آنها در جلو سر قرار گرفته است و با انگشتان دست و پا مي‌‌توانند شاخة درختان را بگيرند. ولي در واقع تفاوت‌هاي زيادي ميان لمور و ميمون وجود دارد. چشم بيشتر لمورها درشت و گرد است و پوزة آنها بيشتر به پو
نظرات کاربران
UserName