لمور طوقي قرمز
لمور طوقي قرمز (rubra Varecia) : دو نوع لمور طوقي وجود دارد يکي سياه و سفيد و ديگري لمور طوقي قرمز ، اين گونه از لمور ها جزء بزرگترين لمور ها محسوب مي شود . طول بدن حيوان بالغ بدون دم به 53 سانتيمتر و وزن ان به 4 کيلوگرم و طول دم آن به 60 سانتيمتر مي رسد همان طور که از اسمش پيداست بدني قرمز با سر و دم سياه و طوق سياه در گردن دارند لمور هاي طوقي قرمز بسيار تميز هستند و بيشتر وقت خود را صرف نظافت مي کنند و دندانها و انگشت پايشان جهت نظافت سازگار شده اند ، عمر نسبتا طولاني دارند بين 15 تا 25 سال به طور معمول عمر مي کنند ،هم در روز فعاليت مي کنند و هم در شب و اغلب عمر خود را روي درختان سپري مي کنند و به ندرت روي زمين ديده مي شوند لمور(lemur):پستانداراني هستند كه داراي ظاهري بين ميمون و موش بوده و چشمان درشتي دارند. "لمور"ها هم‌اكنون كم‌ياب‌ترين ميمونهاي جهان محسوب مي‌شوند كه تنها در جزيره ماداگاسكار زيست مي‌كنند. پيش از اين ? ???گونه "لمور" در جزيره ماداگاسكار شناسايي شده است . لمورها در اين جزيره از تنوع فوق العاده‌اي برخوردار هستنداين گونه از نخستيان در ظاهر به ميمون‌‌هاي معمولي شباهت
نظرات کاربران
UserName