لمور دم حلقه اي در حالت نشستن مديت اي شن
لمور دم حلقه اي (Ring-tailed Lemur) مشخصه بارز اين نوع لمور دم بلند و سياه و سفيد و پشمالوي آنها است اين نوع لمور بسيار اجتماعي است .لمورهاي دم حلقه ‌اي، در هنگام احساس خطردم خود را روي پاي جلو که محتوي غده‌هايي با بوي تند است مي‌کشاند سپس با تکان دادن دم، آن بو را در فضاي اطراف پخش مي‌‌کند. اندازه لمور دم حلقه اي بالغ بين 39 تا 45سانتيمتر و وزن ان 2.3 و 3.5 کيلوگرم است دم انها طولاني تر از بدنشان است و به 65 سانتيمتر هم مي رسد لمور دم حلقه اي در روز فعاليت دارند او جانوري است نيمه زميني ، اين زميني ترين گونه لمور است لمور (lemur) :پستانداراني هستند كه داراي ظاهري بين ميمون و موش بوده و چشمان درشتي دارند. "لمور"ها هم‌اكنون كم‌ياب‌ترين ميمونهاي جهان محسوب مي‌شوند كه تنها در جزيره ماداگاسكار زيست مي‌كنند. پيش از اين ? ???گونه "لمور" در جزيره ماداگاسكار شناسايي شده است . لمورها در اين جزيره از تنوع فوق العاده‌اي برخوردار هستنداين گونه از نخستيان در ظاهر به ميمون‌‌هاي معمولي شباهت دارند زيرا چشم‌هاي آنها در جلو سر قرار گرفته است و با انگشتان دست و پا مي‌‌توانند شاخة درختان را بگيرند. ولي
نظرات کاربران
UserName