ساختمان رايشسْتاگ - برلين
ساختمان رايشسْتاگ (به آلماني: Reichstagsgeb?ude) نام ساختمان پارلمان آلمان در شهر برلين است.اين ساختمان محل پارلمان آلمان از سال ???? تا ???? بوده، و در اين سال به تحريک نازي‌ها پارلمان به آتش کشيده شده بوده است. سر انجام در سال ???? و پس از بازسازي‌هاي گسترده، بوندس‌تاگ به اين مکان بازگشت.(بوندس‌تاگ نام پارلمان مرکزي آلمان فدرال است بوندس‌تاگ ??? نماينده دارد که براي چهار سال انتخاب مي‌شوند.بوندس‌تاگ، قوه? مقننه در سطح فدرال يعني در سطح کل آلمان است. وظيفه? تصويب قراردادهاي بين‌المللي و بودجه? عمومي کشور نيز بر عهده? اين مجلس مرکزي است. صدراعظم آلمان با رأي بوندس‌تاگ انتخاب مي‌شود. نظارت بر کار حکومت نيز بر عهده? بوندس‌تاگ است.) ساخت اين ساختمان از سال اغاز1884 و در سال 1894 توسط پل والوت( Paul Wallot ) پايان يافت اين ساختمال داراي يک گنبد شيشه اي است که با نمايي 360 درجه مشرف بر شهر برلين است و اين گنبد بالاي تالار اصلي پارلمان قرار گرفته است
نظرات کاربران
UserName