دروازه براندنبورگ - برلين
دروازه براندنبورگ (به آلماني : تر Brandenburger) يکي از بناهاي تاريخي مهم و يک نماد هاي آلمان در برلين است و امروزه به عنوان سمبل اتحاد اين کشور به حساب ميآيد ، هرچند در دوران جنگ سرد نماد جدايي آلمان شرقي و غربي بود. دروازه براندنبورگ در کنار ميدان پاريسر پلاتس واقع شده است.بالاي اين دروازه مجسمه ارابه چهار اسبه روميان قديم قرار دارد که توسط ويکتوريا الهه پيروزي رومي رانده مي شود اين دروازه در سال 1791 ساخته شده است در جريان جنگ جهاني دوم قسمتي از دروازه تخريب شد ولي بعد ها باز سازي شد دروازه براندنبورگ محل اصلي براي جشن سالگرد سقوط ديوار برلين و يا "جشنواره آزادي" در شب 2009 نوامبر 9 است .
نظرات کاربران
UserName