کليساي شهر گرا در ايالت تورينگن آلمان
گرا شهري در ايالت تورينگن آلمان است.اين شهر در شرق اين ايالت واقع است.جمعيت اين شهر حدود 100 هزار نفر است
نظرات کاربران
UserName