نماي زيبا از شهر درسدن آلمان
درسدن (Dresden) پايتخت ايالت زاکسن در کشور آلمان است.بمباران درسدن در جنگ جهاني دوم از ?? تا ?? فوريه ???? رخ داد. اين حادثه پس از آن بسيار مورد بحث و اختلاف نظر بوده‌است. براي توصيف اين حملات لقب Bombenholocaust (هولوکاست با بمب) به آن داده شده‌است. بمباران شهر درسدن يکي از بحث برانگيزترين عمليات نيروهاي متفقين در جريان جنگ جهاني دوم است.در اين بمباران شهر تاريخي درسدن که پايتخت ايالت زاکسن آلمان و معروف به «فلورانس بر کرانه الب» بود بکلي ويران شد و شمار زيادي از مردم غير نظامي در آن کشته شدند. شمار کشتگان غير نظامي بين ????? تا ????? تخمين زده شده‌است ,البته بسياري از جمله کورت وانگات که از نزديک شاهد بمباران درسدن بوده آمار کشته‌ها رادر کتاب سلاخ‌خانه شماره پنج ?????? نفر ذکر کرده‌است. ???? بمب‌افکن نيروي هوايي سلطنتي بريتانيا و نيروي هوايي ارتش آمريکا در اين بمباران شرکت داشتند و ????? تن بمب انفجاري قوي و بمب‌هاي آتش‌زا را طي ? يورش، در کمتر از ?? ساعت بر شهر ريختند و ?? کيلومتر مربع از شهر را ويران کردند. در آتش‌سوزي بزرگي که در نتيجه بمباران رخ داد بقاياي شهر نيز نابود شد.
نظرات کاربران
UserName