پانورما شهر تري ير (Trier)
تري ير ( به آلماني: Trier ، به فرانسوي: Trèves )کهن ترين شهر آلمان واقع بر کرانه? رود موزل و يکي از شهر هاي ايالت راينلاند-فالتز آلمان است جمعيت آن حدود 100 هزار نفر در سر شماري سال 2006بوده است .با توجه به نوشته هاي موجود در کتاب Gesta Treverorum اين شهر توسط Trebeta پسر بزرگ پادشاه اشوري نينوس بنا شده است به خاطر قدمت اين شهر بنا هاي تاريخي زيباي در ان وجود دارد از جمله انها کليساي جامع ، کاخ تري ير ،و يقاياي کليساي سن پتر تري ير مي باشد
نظرات کاربران
UserName