ساختمان قديمي در شهر رکلينگهاوزن (Recklinghausen) آلمان
رکلينگهاوزن (Recklinghausen) شهري در منطقه رور در ايالت نوردراين-وستفالن آلمان مي‌باشد. اين شهر در ناحيه? شمالي منطقه? رور واقع شده‌است و پيرامونش بيش‌تر روستانشين هستند. چشم‌انداز مناطق شمالي رکلينگهاوزن کم‌نظير است و زمين‌ها و مزرعه‌هاي وسيعي در اين منطقه وجود دارد؛ اين درحالي است که مناطق جنوبي اين شهر بيش‌تر صنعتي هستند.جمعيت شهر رکلينگهاوزن براساس سرشماري در دسامبر ????، بالغ بر ??????? نفر برآورد شده‌است که از اين‌جهت، اين شهر شصتمين شهر پرجعيت آلمان و بيست‌ودومين شهر پرجمعيت نوردراين-وستفالن محسوب مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName