ساختمان قديمي شهرداري شهر مونستر
مونستر يکي از شهرهاي آلمان در ايالت نوردراين-وستفالن در ناحيه وستفاليا مي‌باشد. حدود ??? هزار نفر جمعيت دارد. اين شهر مرکز بخش اداري مونسترلند است. اين شهر در کنار رودخانه آآ قرار گرفته است.از آنجا که در سال ???? معاهده صلحي در اين شهر براي پايان دادن به جنگ سي‌ساله بسته شده، اين شهر به شهر صلح مشهور است. هرچند که اين جنگ سي سال طول کشيد ولي درگيري آن سيصد سال ديگر ادامه داشت.عهدنامه وستفالي که در سال ???? براي پايان دادن به جنگ سي‌ساله بسته شده، از پايه‌هاي شکل گيري اروپاي نوين است.در سال ????، در دوره جنگ هاي ناپلئوني، مونستر به دست امپراتوري پروس افتاد و پايتخت ايالت وستفاليا در امپراتوري پروس شد. با تشکيل امپراتوري آلمان با تاجگذاري ويلهلم يکم، پادشاه پروس به عنوان قيصر آلمان، در تاريخ ?? ژانويه ????، مونستر بخشي از اين امپراتوري شد.هم اکنون اين شهر به‌عنوان يک شهر دانشگاهي در آلمان شهرت دارد که با داشتن ?? هزار دانشجو، از بزرگ‌ترين دانشگاه‌هاي آلمان به حساب مي‌آيد. در اين شهر هشت دانشگاه و کالج مختلف وجود دارد. دانشگاه مونستر که وستفالين ويلهلمز نام دارد، در سال ???? ميلادي بنيانگ
نظرات کاربران
UserName