نمايي از دوسلدورف در شب - المان
دوسلدورف (به آلماني: Düsseldorf) شهري است در آلمان. اين شهر مرکز ايالت نوردراين-وستفالن است.شهر قديمي دوسلدورف (Altstadt) اين قسمت از شهر دوسلدورف محل تفريح و گردش براي توريستهاي خارجي و داخلي و اهالي خود شهر مي‌باشد. بندر شهر دوسلدورف کنار شهر قديمي در رودخانه راين در طول ?? سال گذشته از نظر شهر سازي و تجارت پيشرفت زيادي کرده است. سه ساختمان ?? تا ?? طبقه از آرشيتکت معروف گِري (Gehry) نزديک برج تله ويزيون شهر چمشگير هستند. اين سه ساختمان بصورت کج و روبندي هاي مختلف ساخته شده اند که از آرشيتکت عادي متفاوت هستند.
نظرات کاربران
UserName