پارک مرکزي شهربرمن - آلمان
برِمن (به آلماني: Freie Hansestadt Bremen) يكي از شانزده ايالت آلمان است. پايتخت اين ايالت شهر برمن است.شهر برمن مرکز و بزرگ‌ترين شهر ايالت Freie Hansestadt Bremen است که علاوه بر برمن شامل شهر برمرهافن که در ?? کيلومتري شمال برمن است مي‌شود.شهر برمن دومين شهر بزرگ شمال آلمان (بعد از هامبورگ) مي‌باشد.شهر برمن در دوسمت رودخانه وزا (به آلماني Weser) در حدود ?? کيلومتري دهانه آن به درياي شمال (آلماني: Nordsee) واقع است.برمن داراي يکي از زيباترين مجموعه‌هاي شهرسازي است. بازار شهرداري با ساختمان‌هاي سبک باروک و دوره? رنسانس، اداي دين به تاريخ پُرباري است که آغاز آن به سال ??? و تصويب قانون تجارت شهري باز مي‌گردد.توسعه? خود را وام دار تجارت دريايي، به ويژه تجارت قهوه، است.کارخانه? قهوه? ياکوب (جاکوب ) دراين شهر واقع است. امروزه در شهر برمن و ?? کيلومتر دورتر از آن بندر برمن تشکيل شده، از هر سه نفر يک نفر در بندر مشغول به کار است. بزرگ ترين شرکت برمن دايملرکرايسلر است.
نظرات کاربران
UserName