ساختمان رومر (R?mer)، مکان شهرداري شهر فرانکفورت
ساختمان رومر (R?mer)، مکان شهرداري شهر فرانکفورت است شهر فراکفورت امروزه يکي از ثروتمندترين مراکز اروپا و مرکز فرهنگ، ادبيات و همچنين بانکها است. فرانکفورت با حومه‌اش راين-ماين، بعد از راين-روهر بزرگ‌ترين مرکز حومه‌اي آلمان به شمار مي‌رود.فرانکفورت قرارگاه بانک مرکزي اروپا و مهم‌ترين شهر اقتصادي قاره اروپا است. اين شهر همچنين به خاطر دارا بودن نمايشگاه در جهان شهرت پيدا کرده‌است. در عين حال يکي از بزرگ‌ترين مناطق حمل و نقل اروپا نيز است. موقعيت مرکزي فرانکفورت در اروپا نيز باعث رشد فرودگاه فرانکفورت نيز شده‌است.در جنگهاي ناپلئوني، فرانکفورت توسط نيروهاي فرانسوي اشغال شد. بعد از انقلاب مارس ???? فرانکفورت مرکز اولين مجمع ملي آلمان (پارلمان آلمان) بود.در جنگ جهاني دوم فرانکفورت بارها بمب‌باران شد و حدود ???? شهروند آن جان خود را از دست دادند. پس از جنگ جهاني، مانند ساير شهرهاي ديگر آلمان، فرانکفورت شکوفايي خود را باز به دست آورد.
نظرات کاربران
UserName