نمايي از شهر رگنسبورگ (Regensburg) - بايرن آلمان
رگنسبورگ (Regensburg) شهري در ايالت بايرن آلمان است. اين شهر در کنار رود دانوب ساخته شده و جمعيت آن در ???? برابر با ???,??? بود.از ?? ژوئيه ???? بخش مرکزي تاريخي اين شهر بخشي از ميراث جهاني يونسکو شد.
نظرات کاربران
UserName