پانور ما از شهر کاسل
کاسل شهري در شمال ايالت هسن آلمان است. از اين شهر بزرگ چندين بزرگراه مي‌گذرد و اين شهر به خطوط راه آهن آلمان متصل است. از اين شهر رودي به نام ادر مي‌گذرد.
نظرات کاربران
UserName