گونه هاي جديد زيستي کشف شده در آمازون
مجمع جهاني حمايت از حيات وحش اعلام کرد که در فاصله سال 1999 تا سال 2009 بيش از 1200 گونه جديد در جنگل هاي آمازون کشف شده است. که تعدادي از مهره داران و گياهان نيز از اين جمله اند.
نظرات کاربران
UserName