تصاوير خانه موکاش امباني، گرانقيمت ترين خانه جهان
اين خانه در شهر بمبئي در بيست و هفت طبقه احداث شد. پارکينگ اين خانه ظرفيت صد و شصت و هشت دستگاه خودرو را دارد. گفته مي شود اين خانه با الهام از باغهاي معلق بابل احداث شده است. هزينه ساخت اين خانه بالغ بر يک ميليارد دلار است.
قرار است خانواده امپاني، مادر او و ششصد نفر خدمتکار در اين خانه سکونت کنند. ثروت امباني که چهارمين مرد ثروتمند در جهان است، بيست و نه ميليارد دلار برآورد مي شود. احداث اين خانه در کشوري که بسياري از مردم آن درآمدي کمتر از يک دلار در روز دارند، باعث انتقاداتي شده است.
نظرات کاربران
UserName