نماي محفظه هاي هوايي اتومبيل اي سي اس چنيتزر Topster-2003
اتومبيل اي سي اس چنيتزر Topster 2003، اولين بار در نمايشگاه بين المللي موتور اتومبيل در فرانکفورت ارائه شد. در مقايسه با مدل BMW-Z4 اين مدل 13 سانتي متر گسترده تر و در رنگهاي نارنجي و کرم است.در نتيجه تلاشهاي تيم مهندسين BMW ،در اين مدل عملکرد نسخه 4941 سي سي 8 سيلندر،چهار سوپاپ موتور BMW M5 به روز رساني شده است. درواقع مدل مذکور، مدل اصلاح شده از BMW Z4 ومدل BMW V8 است .از اصلاحات صورت گرفته در آن ،بهبود سيستم اگزوز از طريق استفاده از فولاد مخصوص و مذکور، مدل اصلاح شده از BMW Z4 ومدل BMW V8 است .از اصلاحات صورت گرفته در آن ،بهبود سيستم اگزوز از طريق استفاده از فولاد مخصوص و از ديگر اصلاحات صورت گرفته ؛ براي توسعه سيستم خنک کننده دريچه هاي مختلف تبادل هوا در روي بدنه مدل مذکور تعبيه شده است.دريچه هاي مذکور نه تنها در جلوي اتومبيل بلکه به منظور تبادل مناسب هوا در عقب نيز، مجراهاي هوايي براي ترمزهاي عقب ايجاد شده است.درباب تزيينات داخلي آن نيز بايد گفت که از صندلي هاي مسابقه اي چرمي،چرخ فرمان ورزشي،پوشش نارنجي ترمز دستي با دوخت Alcantaraو روکش هاي مخمل وآذين شده به آرم Topster
نظرات کاربران
UserName