اتومبيل AC- اس چنيتزر-X- جاده -2001
اتومبيل اي سي اس چنيتزر مدل Xجاده متناسب براي هرنوع استفاده در هر شرايطي است.اين مدل در IAA 2001به عنوان سري تکامل يافته و اقتباس شده از مدل face liftجديد ارائه شده است.هدف از توليد اين محصول بهينه سازي BMWسري 3 E46 ازلحاظ کاربرد و فرديت است؛ ومي تواند با بسياري از تحولات و پيشرفتهاي خاص در زمينه BMW سري 3 E46 ترکيب شود. به منظور توسعه حالت ارتجاعي و فنري داشتن مدل مذکور ،ترکيب چرخها وتايرها نيز توسعه يافته است که عبارت است از چرخهاي آلياژ نوع سوم در اندازه j"et438.17 ولاستيک 225/55 در17.به موازات اصلاحات صورت گرفته در اين مدل ، آث اشنيتزر مدل Xجاده نه تنها 30ميلي متر با لا تر از استاندارد برادر خود ؛ بلکه 20ميلي متر گسترده ترنيز است.در پايان لاز م به ذکر است که در تزيينات داخلي اتومبيل مذکور از آلومينيوم و فيبر کربن و همچنين چرم کامل استفاده شده است؛به علاوه اين مدل مجهز به سيستم جهت ياب وراه حل هاي ويژه Infotainment است.
نظرات کاربران
UserName