تصوير يک سيگار کشيده شده
اعتياد به سيگار که در واقع وابستگي به نيکوتين است به سرعت حاصل مي‌شود. تقريبا ??? افرادي که فقط يک عدد سيگار کشيده‌اند به مصرف آن ادامه داده‌اند. نيکوتين با فعال کردن سيستم پاداش دوپاميني باعث اعتياد به سيگار مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName