خشاب مرگ
مدت‌ها تصور مي‌شد که وجود قير و ديگر مواد شيميايي در تنباکو، دليل اصلي بروز سرطان در افراد سيگاري مي‌باشد. امروزه ثابت شده‌است که نيکوتين خاصيت سرطان‌زايي دارد، به اين دليل که اين ماده جلوي عملکرد طبيعي بدن به منظور دفع کردن سلول‌هاي آسيب ديده را که ممکن است در آينده سرطاني شوند، مي‌گيرد. به همين دليل ، مصرف نيکوتين سرطان‌زا است.
نظرات کاربران
UserName