هنوز تموم نشده تمومت مي کنه
دخانيات بيش از حوادث رانندگي ، مصرف مشروبات الكلي ، آدمكشي ، سواستفاده از داروها ، خودكشي و آتش سوزي در جهان موجب مرگ و مير انسانها مي شود. هر ايراني بالاي 15 سال بطور متوسط ساليانه 930 نخ سيگار استعمال نموده است كه اين مقدار در بين 190 كشور جهان رتبه 71 را دارا بوده است .
نظرات کاربران
UserName