سيگار و فندک
پژوهش‌هاي بسياري در دنيا انجام شده که بر مضر بودن مصرف سيگار دلالت مي‌کنند. با اين وجود، شرکت‌هاي توليد سيگار اين پژوهش‌ها را بي‌اساس و اثبات نشده مي‌خوانند و به تبليغ گسترده سيگار در کشورهاي مختلف جهان ادامه مي‌دهند. در بيشتر کشورهاي جهان، به جز مناطق آزاد، از سيگار ماليات سنگيني دريافت مي‌شود (تا چند برابر قيمت اوليه) و سعي مي‌شود اين پول خرج بهبود سلامت مردم آن کشور شود. پژوهش‌هاي زيادي نيز سيگار را از عوامل اصلي سرطان مي‌دانند.به عنوان مثال در مطالعا ت گسترده مشخص شده که علت اصلي سرطان ريه سيگار است.
نظرات کاربران
UserName