قران کريم
تصوير آية (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ...) از سوره بقره آيه:185.معاني سوره :بقره به معناي ماده گاو است نامهاي ديگر : فُسْطاط القرآن، سنام القرآن، به دو سوره بقره و آل عمران "زهراوان و زهراوين" نيز گفته ميشود. ويژگي هاي سوره : بزرگترين سوره قرآن 5/2 جز - بلند ترين آيه 282 - بيشترين احکام فقهي در اين سوره است آيت الکرسي در اين سوره است. موضوعات کلي سوره: مسائل اعتقادي اسلام - تشريح قانون گذاري و احکام فقهي - مسائل معنوي و اخلاقي فردي - داستان بني اسرائيل -حضرت آدم - هاروت و ماروت - جالوت و مالوت
نظرات کاربران
UserName