قران کريم
قرآن، کتاب دين اسلام و معجزه حضرت محمد صلي الله عليه و آله و سلم و يکي از ثقلين است. «قرآن» که از ريشه? «قرء» گرفته شده‌است، در واژه به معني «جمع نمودن، فراهم آوردن، سال و همچنين خواندن» است. در سوره علق به اين معني اشاره مي‌شود. در باور مسلمين، اين کتاب در يک دوره? ?? ساله از جانب خدا و از طريق جبرئيل بر حضرت محمد صلي الله عليه و آله و سلم که ايشان را آخرين پيامبر مي‌خوانند، فرو فرستاده شده‌است. مجموع اين فروفرستاده‌ها (وحي) به شکل کتابي گردآوري شده که قرآن نام دارد. قرآن داراي ?? جزء، ??? سوره و ????(عدد کوفي)=????(عدد شامي)=????(عدد مدني)=????(عدد بصري) آيه است. قرآن کتاب مقدس مسلمين داراي القابي چون «کريم» و «مجيد» مي باشد. قرآن خود را به عنوان «لوح حفاظت‌شده» مي‌خواند.
نظرات کاربران
UserName