کروکوديل آمريکايي
کروکوديل Crocodile جانوري است خزنده و سخت‌پوست داراي چهار دست و پا، در آب به راحتي شنا مي‌کند، اما هميشه در آب نمي‌ماند و تخم‌هايش را در خشکي مي‌گذارد. اين حيوان داراي فک و دندان‌هاي بسيار نيرومند است و به خانواده کروکوديليان تعلق دارد.از نظر ظاهري بسيار شبيح به تمساح هستند اما با هم فرق مي کنند كروكوديل يكي از نادر گونه‌هايي است كه از دوران‌هاي ماقبل تاريخ تاكنون باقيمانده است. زيست‌شناسان، دليل مهم زنده ماندن اين موجود از ماقبل تاريخ تا امروز را سازگاري كامل او با شرايط جغرافيايي و ساكنين رودخانه‌ها و درياچه‌ها ميدانند کروکوديل‌ها اسم خود را از يونانيان گرفته‌اند که آنها را در رودخانه نيل مشاهده کرده‌اند. يوناني‌ها آنها را کروکوديلوس ناميدند، يک کلمه ترکيبي کروک که به معني سنگ‌هاي کناره رودها و دريلوس که به معني «کرم» است. يونانيها اين حيوانات را «کرمهاي سنگ» ناميدند، چون کروکوديل‌ها برروي سنگهاي کناره‌هاي رودخانه‌ها در آفتاب دراز مي‌کشند.اين خزنده? آبي و خشکي بزرگ در سراسر مناطق استوايي آفريقا، آسيا، آمريکا و استراليا زندگي مي‌کند. گونه‌اي از اين حيوان نيز در كشور ما وجود دارد كه به نام كروكوديل پوزه كوتاه (Crocodylus Palustris) يا تمساح ايراني (مردابي) معروف است و به زبان محلي (بلوچي) گاندو گفته مي‌شود.کروکوديل اغلب از مهره‌داران ديگر مانند انواع ماهي‌ها، خزنده‌ها و پستانداران و بعضي وقت‌ها از بي‌مهرگاني مانند صدف‌ها و سخت‌پوستان با توجه به گونه‌هاي خود تغذيه مي‌کنند. عليرغم وزن زياد گونه‌هاي بالغ، تمساح زندگي خود را از اندازه‌هاي خيلي کوچک شروع مي‌کند.تمساح وقتي که براي اولين بار از تخم بيرون مي‌آيد در حدود ?? سانتيمتر طول دارد .با توجه به كاربرد گسترده پوست كروكوديل (هر قطعه خام آن در جهان هم اكنون حدود 275 دلار و هر قطعه دباغي شده آن حدود 600 دلار مي‌باشد) و كيفيت گوشت آن (براي كنسروسازي و صادرات كه حدود قيمت هر كيلوگرم آن برابر با 7 دلار مي‌باشد).
نظرات کاربران
UserName