نماي زيبا از سالن انتظار فرودگاه
فُرودگاه Airport : محلي است که براي نشست و برخاست هواپيماها تعيين شده‌است. در حاليکه فرودگاه‌هاي کوچک ممکن است از باندهاي پروازي کوچک (يک الي دو کيلومتر) خاکي و يا شني ساخته شده باشند، فرودگاه‌هاي بزرگي که براي پروازهاي بين المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند معمولاً داراي باندهاي آسفالتي و بلندي هستند که طول آنها به چندين کيلومتر مي‌رسد. فرودگاه‌هاي کوچک و فرودگاه‌هاي بزرگ مي‌توانند مجهز به برج کنترل ترافيک باشند و يا در صورت لزوم فاقد آن باشند، اين امر بستگي به حجم ترافيک منطقه و همچنين سرمايه گذاري انجام شده در آن فرودگاه دارد، هر چند در اکثر فرودگاه‌هاي بين المللي واحد مراقبت پرواز در محل فرودگاه مستقر است.فرودگاه‌هاي بين المللي عموماً داراي مجموعه‌اي از تأسيسات و ساختمانهائي هستند که مسافران در اين اماکن به هواپيما سوار يا از آن پياده مي‌شوند و همچنين بار هواپيماها تخليه و يا بارگيري مي‌شوند. تأسيساتي که مسافران از طريق آنها با حمل و نقل زميني، خريد بليط، انتقال بار همراه، و چمدانهاي خود و همچنين عبور از ورودي‌هاي امنيتي از آنها استفاده مي‌کنند ترمينال و يا پايانه ناميده مي‌شود و ه
نظرات کاربران
UserName