چشمه‌هاي آبگرم ليرنيوکور (Leirhnj?kur) ايسلند
ايسلند منطقه اي آتشفشاني است، که چشمه­هاي آب گرم زيادي داشته و پوششي از يخ و خاکسترهاي آتشفشاني، سطح جزيره را در برگرفته‌است.
نظرات کاربران
UserName