قصر محمد الماضى ـ نجران
در نجران آثار باستاني گوناگوني وجود دارد، آثار برجسته أخدود، نقوش و سنگ نبشته‌هاي مختلف از دوران باستان، قلعه‌ها، وکاخ‌هاي شاهان پيشين يمن، هزارها مواقع تاريخي وشگفت انگيز، واحات سر سبز وزيبا واماکن گردشگري مختلف که نظر گردشگران از ساير نقاط دنيا جلب مي‌کند و به سوي خود مي‌کشاند.
نظرات کاربران
UserName