مسجد شيخ احمد الفاتح
اين مسجد يکي از بزرگترين مساجد جهان است و قابليت گنجايش بيش از 7000 نفر را در يک زمان دارد يکي از عوامل کشنده توريست به کشور بحرين به شمار مي رود
نظرات کاربران
UserName