تصاويري زيبا و ديدني از کشور چين
جمهوري خلق چين، که معمولاً و به طور خلاصه چين خوانده مي‌شود، کشوري است در شرق آسيا. پايتخت آن پکن (يا بيجينگ) است. اين کشور پرجمعيت‌ترين کشور جهان است.نام چين از نام خانداني به همين نام گرفته شده‌است که هم‌زمان با اشکانيان بر چين فرمان مي‌راندند.اين نام از راه زبان پارسي به ديگر زبانها راه يافت. سون‌ يات‌ سن‌ "پدر چين مدرن" سياست‌مدار و رهبرانقلابي چين در براندازى سلسله امپراتوري منچو در انقلاب سال ???? بود. در اوايل‌ سال‌ ???? نيروهاي‌ انقلابي‌ به رهبري سون‌ يات‌ سن‌ بر امپراتوري منچو پيروز شدند. جمهوري خلق چين يک کشور سوسياليستي است. نظام سوسياليسم نظام اصلي جمهوري خلق چين است.
نظرات کاربران
UserName