پشته‌هاي نمک سالار دي اويوني
در قسمت شرقي بوليوي و در استان پوتوسي، سالار دي اويوني، بزرگ‌ترين سطح نمکي دنيا، واقع شده است.
نظرات کاربران
UserName