آبشار ايگواچو
آبشار ايگواچو يكي از آبشار هاي مهم جهان محسوب مي گردد، اين آبشار ديدني و جذابي در مرز برزيل و آرژانتين با بيش از 3 کيلومتر عرض واقع شده است و داراي ريزشي به طول 72 متر است.
نظرات کاربران
UserName