ميدان سنت پيتر
کليساي سن پتر که در ميداني به همين نام قرار دارد بزرگ‌ترين کليساي جهان است و در واتيکان قرار دارد.
نظرات کاربران
UserName