سلطان بايزيد در محبس تيمو
سلطان بايزيد در محبس تيمور، اثر ساتنسلاو چلوبسکي (???? خ.)، که در آن دربند کشيده شدن خليفه عثماني به تصوير کشيده شده‌است.
نظرات کاربران
UserName