بناي يادبود تيمور
امير تيمور گورکاني يا تيمور لنگ (??? -??? ق / ????- ???? م./??? - ???هـ.ش) نخستين پادشاه گورکاني و موسس اين سلسله که از ??? تا ??? هـ. ق.(??? - ???هـ.ش) در بيشتر ممالک آسيا با کمال قدرت و عظمت پادشاهي کرد. تيمور در زبان ازبکي به معناي «آهن» است و از او با القاب «امير تيمور»، «تيمور لنگ»، «تيمور گورکان» و «صاحبقران» ياد شده‌است و اروپائيان به او «تامرلان» (Tamerlane) مي‌گويند. امير تيمور پسر امير تراغاي، فرمانرواي کش ترکستان بود. وي در?? شعبان ??? ه.ق (???هـ.ش) در همان شهر کش به‌دنيا آمد. طايفه‌اش از شاخه? «تاتار» ترکستان بود ولي در آن زمان وابستگي به قوم مغول که چنگيزخان نام آورترين آن بود نوعي افتخار به حساب مي‌آمد از اين روي «امير تيمور» تبارش را به «چنگيزخان» و قوم مغول مي‌رساند. به گفته ابن عربشاه تاريخ‌نگار آن‌زمان، تيمور در زمان کودکي زخم برداشت و لنگ شد. بنابر روايات ديگر وي در سال ??? ه.ق (???هـ.ش) بنا به استمداد امير سيستان به کمک او شتافت و در جنگ با مخالفينش زخمي شد ولي پايش بعد از بهبودي اين زخم هم براي هميشه لنگيد. شهرت اميرتيمور از فتح خوارزم در سال ??? هـ.ق (???هـ.ش) آغا
نظرات کاربران
UserName