استاديوم آليانز آرنا (AllianzArena) -مونيخ آلمان
دروازه براندنبورگ (به آلماني : تر Brandenburger) يکي از بناهاي تاريخي مهم آلمان در برلين است و امروزه به عنوان سمبل اتحاد اين کشور به حساب ميآيد ، هرچند در دوران جنگ سرد نماد جدايي آلمان شرقي و غربي بود. دروازه براندنبورگ در کنار ميدان پاريسر پلاتس واقع شده است.بالاي اين دروازه مجسمه ارابه چهار اسبه روميان قديم قرار دارد که توسط ويکتوريا الهه پيروزي رومي رانده مي شود اين دروازه در سال 1791 ساخته شده است پس از شکست پروس در سال 1806 در نبرد جنا ناپلئون ارابه چهار اسبه روميان قديم را به پاريس برد اما بعد از شکست ناپلئون در سال 1814ارابه به برلين بازگرداننده شد .در جريان جنگ جهاني دوم قسمتي از دروازه تخريب شد ولي بعد ها باز سازي شد
نظرات کاربران
UserName