نوعي از توکان با منقار مشکي
توکان(Toucan) : پرنده ايست رنگارنگ با رنگهاي بسيار زيبا مهم ترين خوصوصيت توکان منقار بزرگ و يهن اين پرنده است که به اندازه دو سوم بدنش است ، ظاهراً اين گروه از پرندگان با دارکوب‌ها تفاوت دارند اما جزو خانواده‌هاي نزديک به هم مي‌باشند هر دوي اين پرندگان داراي پاهايي هستند که 2 چنگال به سمت جلو و 2 چنگال به سمت عقب دارند وقتي پرواز مي‌کنند به علت کوچکي بال ، بالهايشان را به سرعت به هم مي‌زنند و در نتيجه در هنگام حرکت در هوا بالا و پايين مي‌شوند و نمي تواند مسافت زيادي را طي نمايند .منقار يک توکان تا 3/2 طول کل بدنش دراز شود دانشمندان هنوز نمي‌دانند که چرا توکان چنين منقار بلندي دارد و يا چرا رنگ اين پرنده آنقدر زيباست ، رنگ توکان باعث مي‌شود هم‌نوعان خود را به خوبي تشخيص داده و جفت خود را جذب کند.توکان( منقار تيز) پرنده‌اي زيبا و يکي از بزرگ‌ترين اعضاي خانواده توکانها مي‌باشد. هرچند منقار او به نظر زشت مي‌آيد توکان براي خوردن ميوه‌هاي روي شاخه‌هاي بلند درختان آن را بسيار دقيق به کار مي‌برد.اين پرنده در حالت پرواز منقار بزرگ بالهاي پهن و دم کوتاه و چهره منحصر به فردي دارند اين پرنده‌ها مع
نظرات کاربران
UserName