هرم اعظم يا هرم خوفو - يکي از اهرام مصر
هرم اعظم يا هرم خوفو بزرگترين هرم از اهرام ثلاثه است که از عجايب هفتگانه به شمار مي روند هرم خوفو در ???? سال قبل از ميلاد توسط خوفو(خئوپس به يوناني)ساخته شده است . اين هرم بلندترين بناي ساخته دست بشر از ???? سال پيش تا سال ???? بود , (زمانيکه برج ايفل با ارتفاع ??? متر ساخته شد.) محدوده هرم خوفو باندازه ? قطعه زمين شهري عظيم ( بيش سيزده هکتار) مي باشد . بيشتر سنگهاي بکار رفته در اين بنا به بزرگي سنگهاي عظيمي هستند که بوسيله کاميون حمل مي شوند. فرمانروايان بعدي اين سنگهاي با ارزش را متعاقبأ براي ساختن بناهاي خودشان مي دزديدند. اين عمل باعث شد که از ارتفاع هرم ? درصد کم شود و به ارتفاع فعلي اش که ??? متر است برسد . هرم خوفو داراي سه اتاق دفن اجساد است . اتاق اول محل دفن شاه , اتاق دوم محل دفن ملکه و اتاق سوم که براي رد گم کردن دزدان هرم بوده است .مورخان معتقدند که براي ساختن هرم اعظم حدود صد هزار کارگر به مدت بيست سال کار کرده اند . اهرام مصر از سه هرم بزرگ تشكيل شده است كه دركنار آنها هرم هاي كوچكي نيز وجود دارند. وقتي ما اهرام مصر را از دور مي بينيم هرم وسطي از همه بزرگتر به نظر مي ر
نظرات کاربران
UserName