هرم خفره و مجسمه ابوالهول - از اهرام مصر
هرم خفره در پشت مجسمه ابوالهول. اين هرم دومين هرم بزرگ در اهرام جيزه است اهرام مصر از عجايب هفتگانه مصر هستند وقدمت ان به بيش از 5000سال برمي گردد و در حاشيه شمالي شهر قاهره کنوني در منطقه جيزه واقع شده است . سه هرم اصلي مجموعه عبارتند از هرم خوفو، هرم خفره و هرم منکور. وقتي ما اهرام مصر را از دور مي بينيم هرم وسطي از همه بزرگتر به نظر مي رسد ولي اين اشتباه است زيرا كه هرم وسط چون روي زمين مرتفع تري بنا شده است بزرگتر به نظر مي رسد. ولي در اصل هرم خفو كه که در تصوير زير سمت راست هرم وسط( خفره ) قراردارد از همه بزرگتر است.نظرات ضد و نقيض در مورد فلسفه‌ي ساخت اين اهرام و اينكه چه كساني آن را ساخته‌اند؛ وجود دارد ولي قدر مسلم اين اهرام محل دفن فرعونهاي مصر بود ه است در مورد اين اهرام نکات جالب و شگفت انگيز بسيار وجود دارد گفته مي‌شود كه اگر دو خط عمود بر هم از دو منتها اليه شرقي – غربي و شمالي- جنوبي زمين رسم كنيم، محل تلاقي آن دو در محل ساخت اهرام مصر خواهد بود و ديگر اينكه ابعاد و اندازه‌هاي اهرام مصر به لحاظ هندسي با بعضي فواصل و نسبت‌هاي نجومي متناسب است.به طور كلي ساختار هندسي اهرام
نظرات کاربران
UserName