آسمان زيباي منطقه حفاظت شده ماساي مارا- کنيا
منطقه حفاظت شده ماسايي مارا در کنيا :كشور كنيا در شرق آفريقا از معدود كشورهاي قاره سياه است كه نسبت به حيات وحش خود توجه نشان داده و اهميت آن را در جلب توريست ها و در نتيجه كسب درآمد ارزي دريافته است. كنيا داراي پارك هاي ملي حيات وحش بسياري از جمله پارك مشهور ماسايي مارا است كه از آنها به خوبي در مقابل شكارچيان غيرقانوني و قاچاقچيان حيوانات محافظت مي شود. حيات وحش ماساي مارا يکي از منحصر به فردترين حيات وحش جهان با امکانات اقامتي بسيار عالي مي باشد. در اين منطقه حيوانات بسياري شامل: شير، فيل، کرگدن سياه، پلنگ، بوفالو و ... قابل ديدن مي باشد.
نظرات کاربران
UserName